Skip to main content

Experiment Molenbeek geslaagd

Experiment Molenbeek geslaagd

NUNSPEET –  Het experiment, waarbij van een alternatieve vorm van woningtoewijzing gebruik werd gemaakt voor project Molenbeek in Nunspeet, lijkt geslaagd. Bij de toewijzing werd, na toestemming van de gemeente Nunspeet, afgeweken van de huisvestingsverordening. Huurders die al in een huurwoning van Omnia Wonen woonden kregen voorrang bij de toewijzing. Lees meer . . Foto […]